Kiến Thức

Sai Lầm Khi Giao Dịch Phái Sinh Index

Giao dịch phái sinh các chỉ số Index không giống như giao dịch cổ phiếu thông thường. Trader giao dịch Index không bao giờ nắm giữ trạng thái qua đêm mà chỉ giao dịch trong ngày.

Đọc thêm