Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options là sản phẩm tài chính cho lợi nhuận khi nhà đầu tư dự đoán đúng xu hướng thị trường mà không cần sở hữu. Nhà đầu tư chỉ cần mở trạng thái dự đoán đúng hướng đi của tài sản cơ sở trong một khoản thời gian nhất định. Options cho phép nhà đầu tư bắt đầu với khoản đầu tư nhỏ và rủi ro lớn nhất chỉ là khoản đầu tư ban đầu

Các sản phẩm tài chính có thể giao dịch Options tại Deriv:

-Forex: Hầu hết các cặp tiền tệ major và minor forex pairs

-Index: Stock, US Index (DJ30, SP500, Nasdaq100), EU Index, Japan Index, Australia Index, Hongkong Index

-Commodities: Oil, Gold, Silver, Energy

Các hình thức Giao dịch Options tại Deriv:

Rise/Fall: Dự đoán giá tương lai lúc kết thúc hợp đồng Option Cao hơn hay Thấp hơn giá lúc mua ban đầu.

-Nếu chọn Higher: Nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ 80% - 100% nếu giá kết thúc hợp đồng Option cao hơn giá mua ban đầu

-Nếu chọn Lower: Nhà đầu tư kiếm lợi nhuận từ 80% - 100% nếu giá kết thúc hợp đồng Option thấp hơn giá mua ban đầu

Higher/Lower: Dự đoán giá tương lai lúc kết thúc hợp đồng Option cao hơn mức giá chặn trên hay thấp hơn mức giá chặn dưới. Nhà đầu tư có thể tuỳ chọn các mức giá chặn cũng như khoản thời gian cho hợp đồng Option. Mức giá chặn trên càng cao so với giá mua lúc ban đầu hoặc mức giá chặn dưới càng thấp so với giá mua lúc ban đầu thì lợi nhuận sẽ càng cao. Ngoài ra khoản thời gian tuỳ chọn của hợp đồng Option, khoản thời gian càng ngắn thì lợi nhuận cũng càng cao

Sản Phẩm Giao Dịch Tài Chính

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Option Higher Lower Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.