Giao Dịch Option Higher Lower

Hình thức giao dịch Option này cho phép nhà đầu tư có thể tuỳ chọn các mức giá Strike Price và Expiration Date. Các mức Strike Price và Expiration Date khác nhau sẽ cho lợi nhuận và rủi ro khác nhau.

Khác với các hình thức giao dịch Option thông thường, trong đó mức Strike Price và Khoản thời gian có hiệu lực của hợp đồng là cố định thì với Higher/Lower nhà đầu tư có thể chọn mức Strike Price thích hợp. 

  • Với Higher, mức Strike Price càng cao thì lợi nhuận càng lớn, có thể đạt mức lợi nhuận tuỳ chọn nếu đúng xu hướng tăng từ 100% - 1000 %
  • Với Lower, mức Strike Price càng thấp thì lợi nhuận càng lớn, có thể đạt mức lơi nhuận tuỳ chọn nếu đúng xu hướng giảm từ 100% - 1000%
  • Duration: Khoản thời gian có hiệu lực của hợp đồng (trước thời điểm kết thúc hợp đồng, Expiration Date). Khoản thời gian này chọn càng ngắn thì lợi nhuận chi trả càng cao.

Với giao dịch Higher/Lower nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận từ việc dự đoán đúng xu hướng thị trường hoặc phòng ngừa rủi ro khi Short/Long trên thị trường Futures. Khi Long trên Future thì mua Lower Options và ngược lại

Giao dịch Higher/Lower có thể thực hiện trên các sản phẩm tài chính Forex, Indices (US Index, EU Index, Australia Index, Japan Index), Commodities (Oil, Gold, Metal...)

Sản Phẩm Giao Dịch Tài Chính

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Option Higher Lower Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.