Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

TCBS cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng

Đầu tư cổ phiếuQuỹ Đầu Tư Trái Phiếu và Cổ PhiếuTrái Phiếu Danh Nghiệp

  • Hơn 1000 cổ phiếu niêm yết và chỉ số phái sinh Index VN30 với nhiều công cụ khác nhau
  • Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với nhiều mức độ rủi ro khác nhau và lợi nhuận trên 10% hàng năm
  • Quỹ mở đầu tư trái phiếu, Quỹ đầu tư Cổ Phiếu, Trái Phiếu linh hoạt cho lợi nhuận cao ổn định.
  • Quỹ đầu tư chứng chỉ quỹ bất động sản REITs cho phép sở hữu bất động sản kinh doanh.

Mở tài khoản TCBs tại đây để được hỗ trợ từ MBViet:

Tính năng chỉ có khi giao dịch phái sinh tại TCBs:

- Phòng ngừa rủi ro khi danh mục chứng khoán cơ sở giảm giá bằng Short hợp đồng phái sinh VN30. TCBs sẽ tự tính toán với danh mục cụ thể thì cần Short bao nhiêu hợp đồng phái sinh.

- Kiếm lợi nhuận phi rủi ro từ hoạt động Arbitrage: nhà đầu tư kiếm chênh lệch từ việc Short hợp đồng tương lai Vn30 và mua ETF E1VFVN30. TCBs sẽ tính toán số lượng phù hợp

Sản Phẩm Giao Dịch Tài Chính

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Option Higher Lower Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.