Ba Quy Luật của Wyckoff là gì?

Đó là xác định xu hướng trong hiện tại và tương lai toàn thị trường cũng như từng cổ phiếu riêng lẽ, lựa chọn cổ phiếu tốt nhất để mua hay bán. Xác định các cổ phiếu sắp thoát khỏi xu hướng đi ngan và đi theo một xu hướng mới dựa trên những đặc điểm biến động của giá cổ phiếu trong hiện tại.

1- Quy luật cung cầu xác định xu hướng giá, đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong các phương pháp của Wyckoff trong giao dịch và đầu tư. Khi cầu lớn hơn cung, giá cả tăng, và khi cung lớn hơn cầu, giá giảm. Nhà giao dịch / nhà phân tích có thể nghiên cứu sự cân bằng giữa cung và cầu bằng cách so sánh các mức giá và khối lượng tương ứng, cũng như các biến động tăng/giảm theo thời gian. Luật này rất đơn giản; học cách đánh giá chính xác cung và cầu trên biểu đồ thanh và để hiểu ý nghĩa của các mô hình cung và cầu cần thực hành đáng kể.

2- Quy luật nhân quả giúp nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định các mục tiêu của giá bằng cách đánh giá tiềm năng của một xu hướng xuất hiện khi giá thoát khỏi biên độ giao động hẹp. “Nguyên nhân” của Wyckoff có thể được đo bằng số điểm ngang trong biểu đồ Point và Figure, trong khi “hiệu ứng” là khoảng cách giá di chuyển tương ứng với số điểm. Hoạt động của luật này có thể được coi là lực tích tụ hoặc phân phối trong một phạm vi giao dịch, cũng như cách lực này tự hoạt động trong một xu hướng tiếp theo hoặc chuyển động lên hoặc xuống. Số lượng biểu đồ Điểm và Hình được sử dụng để đo lường một nguyên nhân và dự đoán mức độ ảnh hưởng tiềm ẩn của nó. (Xem “Hướng dẫn Đếm Điểm và Hình” bên dưới để biết minh họa về luật này.

3- Quy luật nỗ lực so với kết quả cung cấp một cảnh báo sớm về một xu hướng có thể thay đổi trong tương lai gần. Sự khác biệt giữa khối lượng và giá cả thường báo hiệu sự thay đổi theo hướng của xu hướng giá. Ví dụ: khi có một số thanh giá khối lượng lớn (nỗ lực lớn) nhưng ở phạm vi hẹp sau một đợt tăng đáng kể, với giá không đạt được mức cao mới (ít hoặc không có kết quả), điều này cho thấy rằng những lợi ích lớn đang dỡ bỏ cổ phiếu trong dự đoán về một sự thay đổi trong xu hướng.

Sản Phẩm Giao Dịch Tài Chính

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Option Higher Lower Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.