Ba Khung Thời Gian Khi Giao Dịch Phái Sinh Index

Do chỉ số Index là trung bình của nhiều cổ phiếu nên thường không đi xa được nhanh. Nhưng nhờ có đòn bẫy nên chỉ cần biến động trong ngày cũng giúp nhà giao dịch thu lợi nhuận cao.

Nhà giao dịch chỉ số Index thường chỉ giao dịch trong ngày và không bao giờ nắm giữ vị thế qua đêm vì phải chịu phí qua đêm và có thể nhận những rủi ro không lường trước được khi thị trường đóng cửa.

Các nhà giao dịch chỉ số Index thường phân một ngày giao dịch làm 3 khung thời gian, đây là những khung thời gian không cố định mà có sự dịch chuyển theo từng ngày.

Các nhà giao dịch chỉ số Index thường chỉ giao dịch một khung thời gian nhất định và họ dùng các hình mẩu đồ thị, khi gặp hình mẩu quen thuộc họ áp dụng và sau khi đạt lợi nhuận hoặc cắt lỗ và đóng vị thế họ sẽ ngừng giao dịch trong ngày hôm đó.

Ví dụ các chỉ số Index thường biến động rất lớn vào đầu ngày do các nhà đầu tư, các tổ chức đã dự định mua bán từ ngày hôm trước đặt lệnh ngay vào đầu giờ. Sau khi chỉ số Index tăng hay giảm mạnh vào đầu giờ thì các nhà giao dịch mới căn cứ theo hình mẩu của mình và bắt đầu giao dịch.

 

Sản Phẩm Giao Dịch Tài Chính

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Cổ Phiếu Trái Phiếu Phái Sinh Index tại TCBs

Một tài khoản tại TCBs có thể giao dịch tất cả các loại cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh chỉ số Index VN30. Liên thông giữa tài khoản ngân hàng Techcombank và TCBs tạo sự dễ dàng trong giao dịch.

Giao Dịch Option Higher Lower Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Option Higher Lower

Đây là hình giao dịch kết hợp ưu điểm giữa Future và Option. Nhà đầu tư có lợi nhuận không giới hạn như Future nhưng rủi ro chỉ giới hạn ở khoản đầu tư ban đầu giống Options.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Quyền Chọn Options tại Deriv

Quyền chọn Options cho phép kiếm lợi nhuận không giới hạn với rủi ro lớn nhất là khoản đầu tư ban đầu. Nhà đầu tư có thể hedge với các hợp đồng Future để phòng ngừa rủi ro.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.

Giao Dịch Future Option Robo Staking Pool Bitcoin Ethereum và trên 100 Altcoin

Delta Exchange cho phép giao dịch Future và Vanilla Options đối với Bitcoin, Ethereum và trên 100 Altcoin. Ngoài ra có thể đầu tư kiếm lợi nhuận đều đặn dựa trên Robo Strategies và Staking Pool.